img_01

Eendenkroos: nieuwe bron van eiwitten voor veevoer.

Eendenkroosbassins Groot Zevert

Groot Zevert Loon- en Grondverzetbedrijf uit Beltrum heeft sinds 2004 een nieuwe bedrijfstak onder de naam Groot Zevert Vergisting B.V. Dit bedrijfsonderdeel  produceert energie door middel van mestvergisting. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voert Groot Zevert nu een onderzoeksproject uit. Daarmee wordt de bedrijfseconomische haalbaarheid onderzocht van het telen van eendenkroos voor toepassing als veevoer.

Snelle groei
Hiervoor heeft het bedrijf enkele eendenkroosbassins laten bouwen. Eendenkroos is een verzamelnaam voor diverse soorten kleine drijvende waterplanten met een doorsnede tot circa 2 cm. Onder gunstige omstandigheden groeit de hoeveelheid eendenkroos in snel tempo (tot circa 50 procent toename per dag). In voedselrijk water ontstaat daarom vaak een gesloten deken van verschillende eendenkroossoorten.

Eiwit
Dit eendenkroos kan tot circa 45 procent eiwit bevatten, dat qua samenstelling overeenkomt met dat van soja en andere in veevoer toegepaste eiwitbronnen. Onderzoek heeft aangetoond dat eendenkroos kan worden gevoerd aan vee (runderen, varkens, schapen), pluimvee en vissen. In opdracht van Groot Zevert leverde Installatiebedrijf Ratering de techniek en de temperatuurregeling voor deze eendenkroosbaden. 

button_gasbutton_waterbutton-warmte-2